ПРОМОЦИИ.

01. ПРОМОТИРАНЕ, ИЗЛОЖЕНИЯ И МОЛ КАМПАНИИ.

 

Екипът ни има дългогодишен опит в атрактивното промотиране на продукти и услуги. Поддържането на добри отношения с повечето големи изложбени и търговски центрове центрове, ни дава възможност да прилагаме иновативното си мислене и подход в разработването на кампании. Успешно съчетаваме класическите подходи на директен маркетинг с инновативни технологични решения, а когато нашите клиенти решат да са по-дръзки, прилагаме и така нареченият герила маркетинг.

0895 599 710   |   info@eventemotions.com

ОЗВУЧАВАНЕ